Información

SSW "STARGARDINUM" w Stargardzie Szczecińskim jest uczelnią kształcącą aktualnie na poziomie studiów pierwszego stopnia - licencjackich i inżynierskich.

Kierunek: ekonomia
Kierunek: informatyka
Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna


Studia zawodowe są alternatywą dla studiów akademickich - uniwersyteckich i główny akcent kładą na przygotowanie zawodowe w wybranej dziedzinie działalności gospodarczej. Wykształcenie zdobyte na studiach zawodowych spełniać będzie oczekiwania organizacji gospodarczych, które zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników umiejących bezpośrednio po zakończeniu studiów zająć operatywne stanowiska pracy wymagające wiedzy i praktyki zdobytej podczas studiów.
Ponadto absolwenci studiów zawodowych mają stanowić potencjalną grupę przyszłych przedsiębiorców, która posiada wystarczający zasób wiedzy ekonomicznej, organizacyjnej i prawniczej zezwalającej na utworzenie własnych, małych lub średnich organizacji gospodarczych np. firmy rodzinne.
W programie studiów główny akcent postawiono na sposób działania i zachowania przedsiębiorcy na rynku poszczególnych producentów i konsumentów, sprzedawców i nabywców dóbr i usług. Absolwent zawodowych studiów musi poznać czynniki wpływające na kształtowanie się wielkości produkcji i podaży poszczególnych dóbr i usług, musi poznać wielkość i strukturę popytu na te dobra i usługi oraz wysokość ich cen.
Sposobem umożliwiającym ścisły kontakt studentów z organizacjami gospodarczymi są praktyki zawodowe, w ramach których poznają oni pracę na stanowiskach odpowiadających ich przyszłemu zatrudnieniu. Jednocześnie praktyki te stanowią integralną część studiów, służącą zdobywaniu praktycznej wiedzy, która spożytkowana zostaje w pracy dyplomowej.
Przedmiotem pracy dyplomowej będzie w każdym przypadku rozwiązanie konkretnego problemu organizacyjnego lub ekonomicznego firmy, z którą student będzie miał kontakt w czasie studiów. Najlepsi studenci (a w przyszłości wszyscy studenci) odbywać będą jedną praktykę w zagranicznych przedsiębiorstwach.
Studenci SSW STARGARDINUM stanowią bardzo interesującą, zróżnicowaną wiekowo grupę osób zainteresowanych kształceniem i doskonaleniem zawodowym. Uczelnia prowadzi również dużo specjalistycznych kursów (np. kursy językowe, czy informatyczne) adresowanych zarówno do studentów własnych , jak do osób spoza tego grona. Kończą się one zdobyciem certyfikatu językowego (TELC) lub informatycznego (ECDL).

Założycielem uczelni jest Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |