Zarządzanie Jakością - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Jakością - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Konin - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Cel
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej wdrażania i procesu certyfikacji systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i urzędach administracji publicznej, a także metod i technik doskonalenia już istniejących systemów zarządzania jakością w świetle wymagań normy ISO 9001:2008. 

  Adresaci
  Studia przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących wdrażać system zarządzania jakością, a także doskonalić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008, a w szczególności dla pracowników działów jakości, doradców nadzoru nad systemem, przedsiębiorców i kadry menedżerskiej oraz pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością. 

  Wykładowcy
  Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy, auditorzy jednostek certyfikujących oraz konsultanci ds. wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej.

  Plan studiów
  • Jakość na rynku konkurencyjnym, zarządzanie jakością
  • Jakość rynku pracy w Polsce
  • Jakość kształcenia w Polsce
  • System zarządzania jakością w strategii przedsiębiorstwa
  • Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2008 (wykłady + warsztaty)
  • Dokumentacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (wykłady + warsztaty)
  • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością (wykłady + warsztaty)
  • Etyka pracy auditora
  • Zintegrowane systemy zarządzania 
  • Zarządzanie procesem, reengineering procesów biznesowych (wykłady + warsztaty)
  • Certyfikacja i akredytacja w Polsce i w Unii Europejskiej
  • Proces certyfikacji
  • Nowoczesne metody i techniki zarządzania jakością
  • TQM - Total Quality Management
  • Ekonomika jakości
  • Kultura organizacji przedsiębiorstwa
  • Komunikacja w świetle wymagań systemu jakości
  Czas trwania
  • dwa semestry
  • 176 godzin
  • 13 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
  Warunki ukończenia
  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów. Nie przewiduje się egzaminu końcowego ani obrony pracy dyplomowej. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z pięciu egzaminów przedmiotowych:
  • Jakość na rynku konkurencyjnym, zarządzanie jakością
  • System zarządzania jakością w strategii przedsiębiorstwa
  • Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2008
  • Dokumentacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008
  • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością
  Absolwenci studiów otrzymają:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jakością
  • certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 wystawiany przez TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.,
  • świadectwo z zakresu umiejętności tworzenia dokumentacji systemowej,
  • świadectwo ze znajomości wymagań normy EN-ISO 9001:2008
  Absolwenci studiów mogą także przystąpić do egzaminu na Certyfikowanego Specjalistę ds. Jakości. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego przez TÜV Akademia oraz pokrycie jego kosztów.

Inne informacje związane z Zarządzanie Jakością

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |