Home > Kursy i Szkolenia > Bankowość > Warszawa > Zarządzanie Aktywami i Pasywami - Strategie Zarządzania - Seminarium - Warszawa - Mazowieckie

Zarządzanie Aktywami i Pasywami - Strategie Zarządzania - Seminarium

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Warszawski Instytut Bankowości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Aktywami i Pasywami - Strategie Zarządzania - Seminarium - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Po zakończeniu szkolenia będziesz potrafił:
  • Opisać możliwe strategie otwierania pozycji ryzyka stóp procentowych w różnych fazach cyklu koniunkturalnego i konsekwencje dla wyniku odsetkowego oraz rachunkowej i ekonomicznej wartości kapitału
  • Podać przykłady stosowania rachunkowości zabezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem stóp procentowych
  • Wyjaśnić, jakie są praktyczne cele i metody transferowej ceny funduszy
  • Zastosować  w praktyce szczegółowe założenia przeprowadzania stress testów, zarówno w obszarze ryzyka płynności, jaki i ryzyka stóp procentowych
  • Opisać możliwości zastosowania kapitału ekonomicznego do pomiaru rentowności działalności departamentu skarbu
  Komu polecamy szkolenie ?
  Menedżerom i specjalistom bankowym, którzy chcą poznać zagadnienia zintegrowanego zarządzania wynikiem finansowym i ryzykiem z punktu widzenia całego banku, w tym w szczególności:
  • Szefom departamentów skarbu, pragnącym skonfrontować własne systemy budowy strategii ryzyka aktywów i pasywów oraz pomiaru rentowności działania ze standardami branżowymi i praktyką działania innych banków
  • Szefom i pracownikom zespołów zarządzania aktywami i pasywami
  • Menedżerom pionów finansowych, w tym przede wszystkim odpowiedzialnym za procesy budżetowania kapitału i pomiaru rentowności
  • Członkom komitetów zarządzania aktywami pasywami, pragnącym dokładniej poznać cele i sposoby budowy strategii inwestycyjnych w obszarze ZAP oraz metody badania zwrotu z tej działalności w odniesieniu do kapitału ryzyka
  Wymagania wstępne:
  Dobra znajomość instrumentów i zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz obszaru działalności departamentów skarbu

  Jak długo trwa ?

  2 dni (16 godz. dydaktycznych)

  Jak przebiegają zajęcia ?

  Szkolenie w całości odbywa się w sali komputerowej. Prowadzone jest w formie prezentacji i ćwiczeń z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Ćwiczenia obliczeniowe są realizowane w dwuosobowych zespołach.

  Program:

  Ryzyko przychodu a ryzyko wartości ekonomicznej portfela

  Cykl koniunkturalny i strategie ryzyka stóp procentowych

  Zastosowanie instrumentów pochodnych w zabezpieczaniu i otwieraniu pozycji ryzyka

  Podstawowe zasady rachunkowości zabezpieczeń

  System transferowej ceny funduszy

  Stress testy ryzyka stóp procentowych i kapitał ekonomiczny

  Stress testy ryzyka płynności i kapitał ekonomiczny

  Zintegrowana struktura limitów

  Departament Skarbu jako profit center - pomiar rentowności na bazie kapitału ryzyka

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |