Zarządzanie Aktywami i Pasywami - Co Menedżer Ryzyka (i nie tylko) Wiedzieć Powinien? - Seminarium

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Warszawski Instytut Bankowości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Aktywami i Pasywami - Co Menedżer Ryzyka (i nie tylko) Wiedzieć Powinien? - Seminarium - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Seminarium: Zarządzanie aktywami i pasywami - co menedżer ryzyka (i nie tylko) wiedzieć powinien?
  Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ?
  • Będziesz potrafił zdefiniować podstawowe elementy systemu zarządzania aktywami i pasywami w banku
  • Będziesz potrafił opisać wymogi instytucji regulacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem płynności finansowej oraz ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej, jak również podać przykłady praktycznych rozwiązań, pozwalających spełnić te wymogi
  • Nauczysz się sporządzać raporty luki płynności oraz raporty luki przeszacowania stóp procentowych oraz obliczać podstawowe miary ekspozycji ryzyka
  Komu polecamy szkolenie ?
  Wszystkim pracownikom banku, którzy powinni poznać fundamenty zintegrowanego zarządzania wynikiem finansowym i ryzykiem z punktu widzenia całego banku, w tym w szczególności:
  • Pracownikom departamentów skarbu
  • Pracownikom departamentów ryzyka rynkowego/finansowego
  • Pracownikom obszarów ryzyka, spoza ryzyka rynkowego (ryzyko kredytowe, operacyjne), pragnącym poznać podstawowe aspekty zarządzania innymi rodzajami ryzyka, tzn. ryzyka płynności i ryzyka stóp procentowych
  • Pracownikom pionów finansowych, w tym przede wszystkim odpowiedzialnym za procesy budżetowania i controllingu
  Wymagania wstępne:
  Podstawowa wiedza z zakresu bankowości oraz podstaw rachunkowości, umiejętność posługiwania się arkuszem Excel
  Jak długo trwa ?
  2 dni (16 godz. dydaktycznych)
  Jak przebiegają zajęcia ?

  Szkolenie w całości odbywa się w sali komputerowej. Prowadzone jest w formie prezentacji i ćwiczeń z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Ćwiczenia obliczeniowe są realizowane w dwuosobowych zespołach.

  Zakres działalności banków a kwestie ryzyka
  • Ryzyko produktu a ryzyko portfela
  • Umiejscowienie ZAP w strukturze zarządzania bankiem
  Portfele handlowe i portfele bankowe instrumentów finansowych

  Ryzyko płynności i ryzyko stóp procentowych
  • Definicje
  • Źródła
  • Rodzaje
  Ryzyko płynności - metody pomiaru
  • Luka płynności
  • Wskaźniki płynności
  • Wprowadzenie do stress testów
  Ryzyko stóp procentowych - metody pomiaru
  • Wskaźniki wrażliwości
  • Luka przeszacowania
  • Wprowadzenie do stress testów
  Wymogi nadzorcze KNF dotyczące ryzyka płynności i ryzyka stóp procentowych
  Infrastruktura zarządzania:
  • Limity
  • Monitoring i raportowanie
  • Procesy decyzyjne

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |