Zarządzanie - Specjalność Zarządzanie Finansami Samorządu Terytorialnego - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie - Specjalność Zarządzanie Finansami Samorządu Terytorialnego - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Konin - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Specjalność Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego kształci specjalistów rozumiejących specyfikę instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych, potrafiących skutecznie wykorzystywać ekonomiczno-finansowe narzędzia do ich sprawnego funkcjonowania. Konkurencyjna gospodarka i nowoczesne społeczeństwo potrzebują prężnych i dynamicznych jednostek samorządu terytorialnego, racjonalnie zarządzających środkami finansowymi. Studenci zdobywają umiejętności stosowania metod i technik planowania rozwoju lokalnego, racjonalnego kształtowania dochodów i wydatków budżetowych, poznają zasady sprawozdawczości budżetowej, mechanizmy finansowania inwestycji samorządowych oraz budowania partnerskich relacji z instytucjami bankowymi. Absolwenci wyposażeni w menedżerskie kompetencje w obszarze finansów zostaną przygotowani do pełnienia wybieralnych funkcji np. radnych w samorządach terytorialnych, do wykonywania pracy w jednostkach samorządowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa, w instytucjach i organizacjach pozarządowych, np. w fundacjach, czy stowarzyszeniach, a także w bankach, współpracujących z lokalnymi samorządami.

  Nazwa przedmiotu
  Finanse publiczne
  Uwarunkowania prawne funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
  Podstawy organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
  Gmina na rynku kapitałowym
  Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z bankami
  Finanse jednostek samorządu terytorialnego
  Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
  Zadania publiczne i ich finansowanie
  Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
  Budżety samorządów
  Zamówienia publiczne
  Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego
  Marketing terytorialny
  Seminarium dyplomowe
  Fakultety
  Praktyka zawodowa

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |