Wprowadzenie do Instrumentów Pochodnych - Seminarium

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Warszawski Instytut Bankowości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Wprowadzenie do Instrumentów Pochodnych - Seminarium - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ?
  • Poznasz podstawowe definicje dotyczące instrumentów pochodnych
  • Poznasz mechanizmy zawierania i stosowania instrumentów pochodnych
  • Zdobędziesz umiejętność zabezpieczania ryzyka z użyciem instrumentów pochodnych
  Komu polecamy szkolenie ?
  • Menedżerom i specjalistom z obszaru ryzyka rynkowego, skarbu oraz controllingu w bankach
  • Dyrektorom finansowym, specjalistom ds. finansów, ryzyka, inwestycji w innych instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach
  Wymagania wstępne: wiedza nt. struktury i zasad funkcjonowania rynku finansowego i jego instrumentów, podstawowa wiedza w zakresie matematyki finansowej, umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel

  Jak długo trwa ?
  2 dni (16 godz. dydaktycznych)

  Jak przebiegają zajęcia ?
  Szkolenie w całości odbywa się w sali komputerowej. Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji i ćwiczeń - symulacji komputerowych, z użyciem rzeczywistych danych rynkowych.

  Jaki jest zakres tematyczny szkolenia ?
  Wprowadzenie
  • Definicja instrumentu pochodnego; Historia rozwoju rynku instrumentów pochodnych; Typy instrumentów pochodnych i ich krótka charakterystyka; Rynki instrumentów pochodnych (giełdowe, pozagiełdowe); Terminologia używana na rynku instrumentów finansowych; Mechanizmy zawierania transakcji na rynku giełdowym i pozagiełdowym; Rodzaje ryzyka związane z zawieraniem transakcji instrumentami pochodnymi i przykłady jego materializacji (Barings, Daiwa)
  Podstawy transakcji forward i swap
  • Transakcje FX forward, transakcje FRA, transakcje IRS/CIRS
  • Zasady zawierania transakcji
  Kontrakty futures
  • Koncepcja kontraktu futures, sposób działania giełd, sposoby rozliczania transakcji i depozyty zabezpieczające
  Podstawy opcji
  • Koncepcja opcji, profile wypłaty, różne rodzaje opcji
  • Opcje na stopę procentową: cap/floor, swapcje
  Strategie zabezpieczające z użyciem instrumentów pochodnych
  • Zabezpieczanie ryzyka walutowego
  • Zabezpieczanie ryzyka stopy procentowej

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |