Home > Podyplomowe > Konserwacja Zabytków > Toruń > Studia Podyplomowe Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

Studia Podyplomowe Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego - W ciągu tygodnia - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przewidziane są dla osób zajmujących się konserwacją i restauracją zabytków architektury w szczególności projektowaniem, wykonawstwem i nadzorowaniem prac budowlano konserwatorskich, a także zarządzaniem dziedzictwem architektonicznym (dotyczy: architektów, inżynierów budowlanych, pracowników służb konserwatorskich, księży).
 • Szczegółowe informacje
  Ramowy program studiów obejmuje zagadnienia:
  - Ideowe i naukowe podstawy ochrony i konserwacji zabytków
  - Problemy historyczne i konserwatorskie zabytków architektury
  - Aspekty organizacyjno - prawne ochrony zabytków
  - Dawne techniki budowlane i ich problematyka konserwatorska
  - Podstawy projektowania i dokumentacji konserwatorskich
  - Konserwacja i restauracja zabytków architektury
  - Podstawy opieki i profilaktyki konserwatorskiej nad zabytkami ruchomymi
  - Zagadnienia instalacji i bezpieczeństwa budowli zabytkowych
  Szczegółowe omówienie programu studiów zostało umieszczone na końcu niniejszej informacji.

  Czas trwania i przebieg studiów:
  Studia trwają trzy semestry. Każdy semestr kończy się kolokwium, a całość studiów egzaminem i uzyskaniem odpowiedniego świadectwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, przez trzy dni (czwartek, piątek, sobota).

  PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO W ZAKRESIE BUDOWLI ŚWIECKICH I SAKRALNYCH

  I. IDEOWE I NAUKOWE PODSTAWY OCHRONY I KONSERWACJI ZABYTKÓW
  24 godz.
  1. Wykład inauguracyjny
  2.  Wybrane zagadnienia historii i teorii ochrony i konserwacji zabytków
  3.  Etyka i estetyka w opiece i konserwacji dziedzictwa kultury
  4. Wykład wprowadzający

  II. REPETYTORIUM Z HISTORII ARCHITEKTURY 28 godz.
  1. Wiadomości o stylach
  2. Przegląd architektury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem architektury sakralnej
      a. Polska architektura średniowieczna
      b. Polska architektura nowożytna
      c. Architektura XIX-wieczna
      d. Architektura XX-wieczna
      e. Współczesna architektura sakralna

  III. PROBLEMY HISTROTYCZNE I KONSERWATORSKIE ZABYTKÓW ARCHITEKTURY
   68 godz.
  1. Dzieła architektury świeckiej w układzie typologicznym
  a) zamki
  b) geneza i rozwój willi
  c) dwory i pałace
  d) ratusze
  e) domy mieszczańskie południowej Polski
  f) kamienice toruńskie
  g) architektura domów czynszowych końca XIX wieku
  h) budowle teatralne
  i) dziedzictwo przemysłowe i jego problematyka konserwatorska
  2. Wybrane problemy architektury sakralnej
  a) przestrzeń liturgiczna kościoła katolickiego
  b) średniowieczny detal architektoniczny
  c) wnętrze kościoła barokowego - malarstwo iluzjonistyczne
  d) spojrzenie na świątynię z pozycji prawosławnej
  e) spojrzenie na świątynię z pozycji protestanckiej
  f) drewniana architektura sakralna w Polsce
  3. Wyposażenie świątyń
  a) ołtarze (gotyckie i nowożytne)
  b) problematyka konserwatorska mebli kościelnych
  c) organy
  d) witraże

  IV. ASPEKTY ORGANIZACYJNO - PRAWNE OCHRONY ZABYTKÓW
  8 godz.
  1. Organizacja państwowej i samorządowej służby konserwatorskiej
  2. Problemy prawne ochrony zabytków w przepisach państwowych
  3. Ochrona zabytków w przepisach kościelnych

  V. DAWNE TECHNIKI BUDOWLANE I ICH PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA
  62 godz.
  1. Kamień w architekturze polskiej
  2. Fundamenty i rusztowania
  3. Mury
  4. Sklepienia
  5. Stropy
  6. Konstrukcje wieńcowe
  7. Konstrukcje szkieletowe i przysłupowe oraz mieszane
  8. Konstrukcje dachów i ich pokrycia
  9. Stolarka (okien, witryn, drzwi)
  10. Schody oraz posadzki i podłogi
  11. Sztukaterie
  12. Historia i technologia dawnych zapraw
  13. Technologie zapraw we współczesnej konserwacji zabytków architektury
  14. Typy urządzeń grzewczych od średniowiecza do XIX wieku

  VI. PODSTAWY DOKUMENTACJI KONSERWATORSKICH
  28 godz.
  1. Dokumentacja historyczna zabytków architektury
  2. Źródła rekopiśmienne do historii zabytków architektury i urbaniastyki 
  3. Zasady inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej zabytków architektury i jaj detali (okna, drzwi i więźby)
  4. Zagadnienia badań architektonicznych
      a) budowli murowanych
      b) budowli drewnianych ze szczególnym uwzględnieniem szkieletowych
  4. Datowanie dendrochronologiczne zabytków drewnianych
  5. Zasady i metoda dokumentacji projektowej dla zabytków architektury wraz z dokumentacją powykonawczą
  6. Ewidencja zabytków

  VII. METODY KONSERWACJI I RESTAURACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTURY
  54 godz.
  1. Czynniki warunkujące i kształtujące konserwację i restaurację zabytków architektury
  2. Patologie w zabytkach architektury
  3. Metoda konserwacji i restauracji zabytków architektury wraz z ich adaptacją. Terminologia prac.
  4. Dokumentowanie na zabytku niektórych działań konserwatorskich - uczytelnienie   interwencji, odkrywki ekspozycyjne, problem tzw. świadków
  5. Konserwacja (rewitalizacja) ruin historycznych
  6. Problematyka konserwatorska architektury drewnianej
  7. Adaptacja zabytkowego prezbiterium do liturgii posoborowej
  8. Problematyka rozbudowy zabytkowych kościołów
  9. Problematyka faktury i kolorystyki w architekturze
  10. Proces inwestycyjny dotyczący budowy (rozbudowy) kościoła - rola inwestora i projektanta w realizacji dzieła architektury
  11. Problematyka konstrukcyjna zabytków architektury
  12. Zasady i systemy osuszania budowli zabytkowych
  13. Wybrane zagadnienia fizyki budowli
  14. Prezentacja zabytków Torunia i ich realizacji konserwatorskich
  a) Dzieje architektury Torunia (wykład)
  b) Prezentacja zabytków Torunia (wycieczka)
  c) Kamienica Pod Gwiazdą (prezentacja)
  d) Prezentacja wybranych realizacji konserwatorskich

  VIII. PODSTAWY OPIEKI I PROFILAKTYKI KONSERWATORSKIEJ NAD ZABYTKAMI RUCHOMYMI (wraz z prezentacją Zakładów Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)
  35 godz.
  1. Wybrane zagadnienia technologii i technik malarskich
  2. Ogólne zasady ochrony, profilaktyki i konserwacji
  a) malarstwa (ściennego i sztalugowego) oraz rzeźby polichromowanej
  b) rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
  c) przedmiotów z metalu
  d) przedmiotów z drewna
  e) zabytków z papieru i skóry oraz tkanin
  3. Grzyby i owady niszczące zabytki - metody zwalczania i zapobiegania
  4. Zniszczenia biologiczne oraz dezynsekcja i dezynfekcja zabytków
  5. Prezentacja Zakładó IZiK UMK (w grupach)

  IX. ZAGADNIENIA INSTALACJI I BEZPIECZEŃSTWA BUDOWLI ZABYTKOWYCH
  10 godz.
  1. Zagadnienia ogrzewania i wentylacji zabytków architektury
  2. Zagadnienia klimatu wnętrz kościelnych
  3. Instalacje bezpieczeństwa w zabytkach architektury
  4. Ochrona przeciwpożarowa zabytków architektury

  OGÓŁEM - 360 GODZ.

Inne informacje związane z Konserwacja Zabytków

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |