Home > Studia II Stopnia > Bezpieczeństwo Publiczne > Wałbrzych > Studia II Stopnia-Zarządzanie w Sektorze Bezpieczeństwa Publicznego - Wałbrzych - Dolnośląskie

Studia II Stopnia-Zarządzanie w Sektorze Bezpieczeństwa Publicznego

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WWSZIP-Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Zarządzanie w Sektorze Bezpieczeństwa Publicznego - W ciągu tygodnia - Wałbrzych - Dolnośląskie

 • Cele
  Specjalność ta przygotowuje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa (narodowego, publicznego i technicznego) oraz ochrony (osób, mienia, przestrzeni). Głównym celem kształcenia na ww. specjalności jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w instytucjach, służbach, formacjach oraz firmach odpowiedzialnych za wewnętrzne i międzynarodowe bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo i ochronę osób, mienia, obiektów i przestrzeni. Absolwent zdobywa wiedzę dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz uzyskuje umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Posiada umiejętność analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej, europejskiej.
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje

  Studia II Stopnia

  Zarządzanie w Sektorza Bezpieczeństwa Publicznego

  Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
  - Teorie, polityka i strategia bezpieczeństwa,
  - Bezpieczeństwo społeczne i społeczności lokalnych,
  - Zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych,
  - System bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
  - Zarządzanie kryzysowe,
  - Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej.

  Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
  -organizowania i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego na szczeblu międzynarodowym, europejskim, krajowym oraz regionalnym,
  - rozwiązywania konfliktów,
  - rozwiązywania problemów zarządzania bezpieczeństwem,
  - rekrutacji i selekcji pracowników,
  - kierowania zespołami reagowania na niebezpieczeństwa.

  Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
  - kierownicze (lub samodzielne) stanowiska pracy w międzynarodowych jednostkach i instytucjach tworzących zintegrowany system bezpieczeństwa publicznego,
  - kierownicze (lub samodzielne) stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych państwa zajmujących się utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa,
  - kierownicze (lub samodzielne) stanowiska pracy w firmach działających w sektorze bezpieczeństwa,
  - kierownicze (lub samodzielne) stanowiska pracy w służbach likwidujących zagrożenia powodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi,
  - służby oraz instytucje odpowiedzialne za ratownictwo i ochronę (ludności, mienia).

   


Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |