Studia II Stopnia-Zarządzanie Organizacjami Pomocy Społecznej - Wałbrzych - Dolnośląskie - I3311

Home>Studia II Stopnia>Socjologia>Dzienne>Wałbrzych>Studia II Stopnia-Zarządzanie Organizacjami Pomocy Społecznej - Wałbrzych - Dolnośląskie
 
Studia II Stopnia-Zarządzanie Organizacjami Pomocy Społecznej - Dzienne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WWSZIP-Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Studia II Stopnia-Zarządzanie Organizacjami Pomocy Społecznej - Wałbrzych - Dolnośląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WWSZIP-Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Podziel się z innymi:
Studia II Stopnia-Zarządzanie Organizacjami Pomocy Społecznej - Wałbrzych - Dolnośląskie Szczegóły
Cel:
Specjalność ta przygotowuje specjalistów do kierowania (pracy) w instytucjach samorządowych i innych instytucjach władzy lokalnej, a także w stowarzyszeniach i fundacjach realizujących zadania polityki społecznej i pracy socjalnej. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w szeroko rozumianych placówkach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, jak również w administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej oraz będą w stanie samodzielnie przeprowadzić i opracować diagnozy problemów społecznych oraz konstruować strategie ich rozwiązywania.
Tutuł uzyskany:
Magister
Szczegółowe informacje:

Studia II Stopnia
Zarządzanie Organizacjami Pomocy Społecznej


Wybrane przedmioty specjalizacyjne:

- Zarządzanie w instytucjach społecznych,
- Kultura organizacji i ich rozwój,
- Polityka społeczna z elementami problemów społecznych,
- Techniki negocjacji,
- Konstruowanie i ewaluacja programów profilaktycznych,
- Prawo pracy i prawo socjalne.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
- efektywnego organizowania różnych form pomocy socjalnej oraz zarządzania nimi,
- doskonalenia istniejących i inspirowanie nowych form szeroko rozumianej pomocy społecznej,
- współpracy z innymi instytucjami i organizacjami realizującymi działania w sferze socjalnej,
- rekrutacji i selekcji pracowników,
- metodyki działań socjalnych, w tym między innymi projektowania działań, dokonywania analiz,
- działań menedżerskich, a zwłaszcza: przewidywania potrzeb społecznych, pozyskiwania środków, organizowania pracy i kierowania zespołem ludzkim, a także skutecznego negocjowania.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
- menedżer (dyrektor) w szeroko rozumianych placówkach pomocy społecznej,
- specjalista w organizacjach pozarządowych, jak również w administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej,
- samodzielne stanowisko w wydziałach zdrowia administracji samorządowej,
- samodzielne stanowisko w zakładach opieki zdrowotnej lub ośrodkach pomocy społecznej,
- własna działalność gospodarcza.

Inne informacje związane z Studia II Stopnia i Socjologia: