Studia I Stopnia - Socjologia Gospodarcza - Białystok - Podlaskie - Antropologia kulturowa i gospodarcza - Socjologia gospodarcza - I1238

Home>Studia II Stopnia>Socjologia>Zaoczne>Białystok>Studia I Stopnia - Socjologia Gospodarcza - Białystok - Podlaskie
 
Studia I Stopnia - Socjologia Gospodarcza - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Studia I Stopnia - Socjologia Gospodarcza - Białystok - Podlaskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Zdjęcia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku:
Obraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Polska
Obraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Polska
PoprzedniePoprzednie
NastępneNastępne
Centrum Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Białystok Podlaskie
Obraz Centrum Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Białystok
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Polska Obraz
Obraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Polska
Centrum Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Polska Obraz
Obraz Centrum Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Polska
Obraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Białystok Podlaskie
Obraz Centrum Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Białystok 000271
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Polska
Obraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Polska 000273
Glosarium
  • Antropologia kulturowa i gospodarcza
  • Przedmioty na socjologii w białymstoku
  • Psychologia społeczna bialystok
  • Psychologia społeczna białystok
  • Socjologia gospodarcza
  • Socjologia mediów gwsh czesne
  • Socjologia zaoczne białystok
  • Studia socjologia białystok
Podziel się z innymi:
Studia I Stopnia - Socjologia Gospodarcza - Białystok - Podlaskie Szczegóły
Cel:
Celem studiów na specjalności "Socjologia gospodarcza" jest zdobycie wiedzy na temat struktury i dynamiki społeczeństwa polskiego, państw Unii Europejskiej i pozostałych systemów społecznych współczesnego świata. Cechą szczególną absolwenta będzie umiejętność łączenia wiedzy socjologicznej z ekonomicznym wymiarem funkcjonowania społeczeństwa.
Profil słuchacza / Wymogi:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku powinni złożyć następujące dokumenty: * podanie o przyjęcie (druk Uczelni, pobierz plik .pdf), * świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis wydany przez szkołę średnią, * świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy tych, którzy zdali "nową maturę"), * odpis dyplomu ukończenia studiów zawodowych lub magisterskich -dotyczy naboru na studia grugiego stopnia (magisterskie uzupełniające), * dwa zdjęcia 35 x 47 mm (oraz zdjęcie w formie elektronicznej) * ksero dowodu osobistego, * książeczka wojskowa do okazania - dotyczy mężczyzn, * poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, wpisowego oraz pierwszej raty czesnego. Uwaga! o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń!
Tutuł uzyskany:
Student studiów zawodowych – po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, napisaniu pracy dyplomowej oraz zdaniu egzaminy dyplomowego- otrzyma dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł licencjata.
Szczegółowe informacje:
Socjologia        
Studia I-go stopnia


Przedmioty ogólne


Ekonomia
Warsztaty komputerowe
Warsztaty komputerowe (spec. SPSS)
Język obcy
Wychowanie fizyczne

Przedmiot do wyboru


Przedmioty podstawowe i kierunkowe
Historia społeczna XX wieku
Filozofia społeczna
Wstęp do socjologii
Metodologia nauk społecznych
Historia myśli socjologicznej
Statystyka
Współczesne teorie socjologiczne
Metody badań ilościowych
Metody badań jakościowych
Klasyczne teorie socjologiczne
Metody statystyczne w socjologii
Mikrostruktury społeczne – procesy grupowe
Psychologia społeczna
Etyka społeczna (zawodowa)
Antropologia kulturowa
Demografia społeczna
Współczesne społeczeństwo polskie

Specjalność: SOCJOLOGIA GOSPODARCZA


Wykaz przedmiotów specjalnościowych
Socjologia ekonomiczna
Ochrona własności intelektualnej
Socjologia organizacji i zarządzania
Społeczeństwo obywatelskie
Socjologia rynku pracy
Socjologia regionalna
Socjologia kultury
Socjologia wsi i miasta
Socjologia rozwoju (zmian społecznych)
Zarządzanie zasobami ludzkimi, kulturą
Projekty badawcze

W programie studiów realizowane będą m.in. następujące przedmioty: socjologia reklamy i marketingu, metody badań socjologicznych, psychologia społeczna, socjologia korporacji międzynarodowych, socjologia rozwoju i zmian społecznych, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie karierą zawodową, zarządzanie kulturą przedsiębiorstwa, kapitał społeczny, socjologia pieniądza, antropologia kulturowa, demografia społeczna, polityka społeczna państwa, społeczeństwo obywatelskie, problemy cywilizacji globalnej, rynek pracy w Polsce, teoria organizacji, metody statystyczne w socjologii, elementy filozofii, logika i ogólna metodologia nauk.

Studenci kierunku "Socjologia" zdobędą praktyczne umiejętności wykorzystania metod i technik badawczych w sondażach opinii publicznej, opracowania strategii zarządzania kulturą i zmianą kulturową przedsiębiorstwa, diagnozowania i prognozowania zachowań konsumenckich, technik zarządzania wiedzą i kompetencjami, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw i organizacji, monitorowania prowadzonych badań społeczno-ekonomicznych.

Absolwenci socjologii będą przygotowani do kariery zawodowej w: instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach prywatnych (zwłaszcza w działach personalnych), instytucjach administracji państwowej różnych szczebli, placówkach kulturalno-oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach zajmujących się doradztwem i consultingiem, ośrodkach badań opinii społecznej, jako specjaliści w zakresie marketingu, social relation, zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi, pomocy społecznej, profilaktyki, resocjalizacji itp.


Inne informacje związane z Studia II Stopnia i Socjologia: