Home > Studia I Stopnia > Europeistyka > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Marketing terytorialny - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Marketing terytorialny - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSJO-Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiłą Lindego w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Marketing terytorialny - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  UNIA ADMINISTRACJI I JĘZYKÓW OBCYCH Wejście Polski do struktur europejskich dało nam ogromne możliwości rozwoju. Młodzi ludzie, jak nigdy wcześniej, mają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego nie tylko na szczeblu krajowym, ale i zagranicznym. Aby móc w pełni wykorzystać tę niepowtarzalną okazję, trzeba posiąść wiedzę z zakresu administracji i zarządzania oraz dobrze posługiwać się językami naszych europejskich sąsiadów. Europeistyka to studia dla ludzi dynamicznych, otwartych na nowości i lubiących wyzwania. Interdyscyplinarny charakter studiów daje możliwość dokonywania swobodnych wyborów w obrębie blisko 40% programu zajęć, a tym samym dobierania tematyki przedmiotów do własnych zainteresowań. Nasze doświadczenie w prowadzeniu studiów filologicznych pozwalają studentom na rozwijanie umiejętności językowych w ramach dwóch lektoratów, proponowanych w wymiarze trzykrotnie większym niż wymagają standardy dla tego kierunku.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia europejskie to wyjątkowa propozycja dla osób, o zainteresowaniach humanistycznych, które pragną je rozwijać i łączyć z praktyczną wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania.

  Europeistyka w WSJO to przede wszystkim:

      * kształcenie praktycznych umiejętności,
      * interdyscyplinarność,
      * dostosowanie do potrzeb rynku,
      * solidna baza językowa.

  Marketing terytorialny

  Sposób na rozwój Twojego regionu


  Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi miast i gmin jest ich odpowiednia promocja. Atrakcyjny pod względem inwestycyjnym region umożliwia rozkwit lokalnej infrastruktury oraz zapewnia miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców.

  Program realizowany przez 3 lata

  Przedmioty podstawowe i kierunkowe


      * Ekonomia
      * Społeczeństwa i kultury Europy
      * Teoria polityki
      * Prawo wspólnotowe
      * Historia społeczna Europy
      * Systemy polityczne państw europejskich
      * Integracja gospodarcza w Europie
      * Instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej
      * Usytuowanie, znaczenie i rola Europy na świecie

  Przedmioty specjalizacyjne

      *
        Działalność gospodarcza w prawie unijnym
      *
        Podstawy wiedzy o państwie i prawie
      *
        Obieg informacji publicznej
      *
        Geografia polit. i gosp. Europy
      *
        Podstawy marketingu
      *
        Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
      *
        Prawo administracyjne
      *
        Zamówienia publiczne. Przetargi i umowy
      *
        Kontakt z mediami
      *
        Finansowanie projektów unijnych
      *
        seminarium licencjackie

  Przedmioty kształcenia ogólnego

      * Język angielski
      * Język obcy II - do wyboru: niemiecki,hiszpański, francuski
      * Technologia informacyjna
      * Wychowanie fizyczne
      * Psychologia
      * Podstawy socjologii
      * Ochrona własności intelektualnej
      * Historia filozofii

  Marketing terytorialny


      * marketing terytorialny
      * regionalizm i federalizm w Europie
      * wiedza o samorządzie terytorialnym
      * projekty dla jednostek samorządowych
      * gospodarka regionalna
      * promocja jednostki i marki terytorialnej
      * plan marketingowy - case study
      * budowa wizerunku
      * komunikacja interpersonalna

   

Inne informacje związane z Europeistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |