Home > Studia I Stopnia > Niemiecki > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Lingwistyka Stosowana (angielski lub niemiecki) - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Lingwistyka Stosowana (angielski lub niemiecki) - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSJO-Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiłą Lindego w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Lingwistyka Stosowana (angielski lub niemiecki) - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Aby oddać dosłowny sens, a jednocześnie artystyczny kunszt tłumaczonej wypowiedzi warto pielęgnować w sobie wrażliwość na literaturę oraz niezbędną, językową intuicję. Specyfika lingwistyki stosowanej to przede wszystkim moduł translatologiczny, który kształci studentów w trudnej sztuce przekładu oraz zapewnia im właściwe przygotowanie merytoryczne do zawodu tłumacza.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kryterium Przyjęcia * wynik matury z języka obcego na poziomie rozszerzonym - powyżej 40% * wynik matury na poziomie podstawowym - powyżej 80% * Osoby, legitymujące się tzw. starą maturą będą przyjmowane na podstawie wyników testu pisemnego. Terminy będą ustalane indywidualnie w dogodnym dla kandydatów czasie od 15.05 do 15.09 * Certyfikaty, które zwalniają z testu wstępnego: FCE, CAE (nie starsze niż 3 lata), CPE, Toefl, ZD, ZMP.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Lingwistyka Stosowana

      *  Lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego
      * Lingwistyka stosowana w zakresie języka niemieckiego


  Wymagana jest znajomość wybranego języka na poziomie średnio zaawansowanym.

  Profesjonalny tłumacz powinien swobodnie posługiwać się przynajmniej dwoma językami obcymi, dlatego program specjalności lingwistycznej zakłada intensywną naukę drugiego języka na I i II roku studiów. Do wyboru:

      * angielski (nauka możliwa także od podstaw)
      * niemiecki (nauka możliwa także od podstaw)
      * hiszpański (nauka możliwa także od podstaw)
      * francuski (nauka od podstaw)

  Program realizowany 3 lata

  Przedmioty podstawowe i kierunkowe
  Praktyczna nauka języka


      * komunikacja
      * komunikacja w biznesie
      * gramatyka praktyczna
      * fonetyka
      * język pisany
      * pisanie akademickie
      * tłumaczenie pisemne tekstów fachowych
      * tutorial

  Gramatyka opisowa
  Gramatyka kontrastywna
  Historia języka
  Historia literatury
  Historia wybranego obszaru językowego
  Wiedza o krajach wybranego obszaru językowego
  Wiedza o akwizycji i nauce języków
  Wstęp do językoznawstwa
  Wstęp do literaturoznawstwa
  Seminarium licencjackie

  Przedmioty zawodowe - translatoryka

  Teoria i pragmatyka przekładu
  Przemawianie publiczne w języku polskim i obcym
  Emisja głosu
  Stylistyka języka polskiego
  Podstawowe zagadnienia UE
  Podstawowe zagadnienia ekonomiczne i prawne
  Etykieta tłumacza
  Język specjalistyczny
  Proseminarium z translacji

  II język obcy
  Praktyczna nauka języka
  - komunikacja
  - gramatyka praktyczna
  - fonetyka
  - tutorial
  Wiedza o krajach wybranego obszaru językowego

  Przedmioty kształcenia ogólnego
  Historia filozofii
  Łacina
  Technologia informacyjna
  Seminarium licencjackie
  Wychowanie fizyczne

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  Absolwent lingwistyki stosowanej, jako specjalista językowy będzie przygotowany do obsługi instytucji administracji państwowej, placówek kulturalnych, mediów, przedsiębiorstw gospodarczych czy biur podróży, a także instytucji UE. Nabyte w WSJO kompetencje pozwolą mu także podjąć pracę tłumacza w biurach tłumaczy bądź w przedsiębiorstwach prowadzących międzynarodową wymianę handlową, kulturalną.

   


Inne informacje związane z Niemiecki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |