Studia I Stopnia - Fundusze Europejskie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSJO-Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiłą Lindego w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Fundusze Europejskie - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  UNIA ADMINISTRACJI I JĘZYKÓW OBCYCH Wejście Polski do struktur europejskich dało nam ogromne możliwości rozwoju. Młodzi ludzie, jak nigdy wcześniej, mają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego nie tylko na szczeblu krajowym, ale i zagranicznym. Aby móc w pełni wykorzystać tę niepowtarzalną okazję, trzeba posiąść wiedzę z zakresu administracji i zarządzania oraz dobrze posługiwać się językami naszych europejskich sąsiadów. Europeistyka to studia dla ludzi dynamicznych, otwartych na nowości i lubiących wyzwania. Interdyscyplinarny charakter studiów daje możliwość dokonywania swobodnych wyborów w obrębie blisko 40% programu zajęć, a tym samym dobierania tematyki przedmiotów do własnych zainteresowań. Nasze doświadczenie w prowadzeniu studiów filologicznych pozwalają studentom na rozwijanie umiejętności językowych w ramach dwóch lektoratów, proponowanych w wymiarze trzykrotnie większym niż wymagają standardy dla tego kierunku.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci są przyjmowani na podstawie świadectwa dojrzałości.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia europejskie to wyjątkowa propozycja dla osób, o zainteresowaniach humanistycznych, które pragną je rozwijać i łączyć z praktyczną wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania.

  Europeistyka w WSJO to przede wszystkim:

      * kształcenie praktycznych umiejętności,
      * interdyscyplinarność,
      * dostosowanie do potrzeb rynku,
      * solidna baza językowa.

  Fundusze europejskie

  Tak finansuje się dobre pomysły
  Każdy, nawet najlepszy pomysł inwestycyjny, aby odniósł sukces, wymaga odpowiedniej oprawy. Profesjonalnie napisany projekt to klucz do pozyskania funduszy na jego realizację, zwłaszcza z licznych zasobów unijnych.

  Program realizowany przez 3 lata

  Przedmioty podstawowe i kierunkowe

      * Ekonomia
      * Społeczeństwa i kultury Europy
      * Teoria polityki
      * Prawo wspólnotowe
      * Historia społeczna Europy
      * Systemy polityczne państw europejskich
      * Integracja gospodarcza w Europie
      * Instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej
      * Usytuowanie, znaczenie i rola Europy na świecie

  Przedmioty specjalizacyjne

      *
        Działalność gospodarcza w prawie unijnym
      *
        Podstawy wiedzy o państwie i prawie
      *
        Obieg informacji publicznej
      *
        Geografia polit. i gosp. Europy
      *
        Podstawy marketingu
      *
        Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
      *
        Prawo administracyjne
      *
        Zamówienia publiczne. Przetargi i umowy
      *
        Kontakt z mediami
      *
        Finansowanie projektów unijnych
      *
        seminarium licencjackie

  Przedmioty kształcenia ogólnego

      * Język angielski
      * Język obcy II - do wyboru: niemiecki,hiszpański, francuski
      * Technologia informacyjna
      * Wychowanie fizyczne
      * Psychologia
      * Podstawy socjologii
      * Ochrona własności intelektualnej
      * Historia filozofii

  Fundusze europejskie

      * fundusze strukturalne UE
      * dokumentacja i budżet projektów unijnych
      * analiza rynku i badania marketingowe
      * programy operacyjne
      * rozliczanie projektów
      * studium wykonalności i projekt inwestycyjny
      * polityki sektorowe UE
      * biznes plan
      * analizy finansowe w projektach

   

Inne informacje związane z Europeistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |