Organizacja i Zarządzanie w Sektorze Publicznym - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Organizacja i Zarządzanie w Sektorze Publicznym - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Konin - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Cel
  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego oraz przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w administracji publicznej, jak i w organizacjach świadczących usługi społeczne. 

  Adresaci
  Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką sprawnego funkcjonowania jednostek sektora publicznego, a w szczególności dla pracowników samorządów i organizacji świadczących usługi społeczne, a także osób, które zamierzają podjąć pracę w administracji publicznej i jednostkach współpracujących z administracją.

  Wykładowcy
  Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy urzędu miasta, prawnicy specjalizujący się w zakresie prawa administracyjnego i zamówień publicznych, osoby z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu jednostkami sektora publicznego oraz wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami zarządzania w sektorze publicznym.

  Plan studiów
  • Prawo i postępowanie administracyjne
  • Finanse publiczne
  • Polityka społeczna
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Organizacja i zarządzanie oświatą
  • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Organizacja i zarządzanie kulturą
  • Zarządzanie w gospodarce komunalnej
  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
  • Zarządzanie projektami unijnymi
  • Zarządzanie jakością w sektorze publicznym
  • Podstawy rachunkowości budżetowej
  • Marketing terytorialny
  • Technologie informatyczne w administracji
  • Zarządzanie strategiczne w organizacjach publicznych
  • Zamówienia publiczne
  • Komunikacja społeczna
  • Etyka życia publicznego
  Czas trwania
  • dwa semestry
  • 188 godzin
  • 14 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
  Warunki ukończenia
  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów. Nie przewiduje się egzaminu końcowego ani obrony pracy podyplomowej. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
  • Prawo i postępowanie administracyjne
  • Finanse publiczne
  • Podstawy rachunkowości budżetowej
  • Zarządzanie strategiczne w organizacjach publicznych
  Absolwenci studiów otrzymają:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • dyplom wystawiany wspólnie przez PWSZ w Koninie i Urząd Miejski w Koninie

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |