Home > Język > Angielski > Indywidualnie > Poznań > Kurs Przygotowujący do Egzaminy CPE (Certificate of Proficiency in English) - Poznań - Wielkopolskie

Kurs Przygotowujący do Egzaminy CPE (Certificate of Proficiency in English) - Indywidualnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSJO-Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiłą Lindego w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs Przygotowujący do Egzaminy CPE (Certificate of Proficiency in English) - Indywidualnie - Poznań - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje

  Certificate of Proficiency in English jest wyznacznikiem bardzo wysokiego poziomu kompetencji w posługiwaniu się językiem angielskim, zbliżonego do rodzimych użytkowników tego języka. CPE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego. CPE potwierdza biegłą znajomość języka angielskiego, literatury i kultury angielskiej na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników tego języka.
  Przeznaczony jest dla osób, które poświęciły minimum 6 lat na intensywną naukę języka angielskiego oraz miały możliwość poznania literatury, kultury i życia codziennego Brytyjczyków. Raz zdobyty dyplom CPE ważny jest przez całe życie.

  Egzaminy i skala ocen CPE

  Egzaminy CPE odbywają się w Polsce dwa razy w roku w czerwcu i w grudniu. Podczas egzaminu składającego się z części pisemnej i ustnej, można uzyskać następujące oceny: A, B, C - oceny pozytywne, D, E - oceny negatywne. Aby otrzymać notę C kandydat powinien zdobyć około 65 % punktów.
  Część ustna egzaminu oceniana jest przez polskich lektorów, natomiast testy pisemne przesyłane są na uniwersytet w Cambridge, dlatego wyniki egzaminów mogą być znane dopiero po trzech miesiącach.

  Części egzaminu

  • W części Reading sprawdzane jest rozumienie tekstu pisanego. Teksty mogą dotyczyć najróżniejszej tematyki: opisów, narracji, informacji, poradników i instrukcji obsługi, mogą mieć charakter materiałów perswazyjnych lub wyobrażeń.
  • Komponent Writing sprawdza umiejętność pisania różnych typów tekstów: listu oficjalnego, recenzji, artykułów, zapisów osobistych lub instrukcji.
  • W części Use of English zdający powinien wykazać się znajomością praktycznego użycia gramatyki języka angielskiego. Znajdują się tu testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, ćwiczenia na słowotwórstwo, poprawianie błędów oraz uzupełnianie całych fraz.
  • Podczas zdawania komponentu Listening zdający wysłuchuje szeregu typów nagrań z zadaniem zrozumienia ogólnego przekazu. Mogą to być wiadomości telefoniczne, audycje radiowe, ogłoszenia, lektury.
  • Część Speaking polega na rozmowie z egzaminatorem. Zdający opowiada o sobie, swojej rodzinie, pracy, nauce. Następnie odbywa się dyskusja na zadany temat, zarówno ze zdającymi, jak i egzaminatorami.

  Program kursu

  Podstawowym celem kursu jest usystematyzowanie umiejętności językowych oraz poszerzenie ich o te wiadomości, które będą najbardziej przydatne w życiu codziennym oraz podczas próby egzaminacyjnej CPE. Kolejnym, równie ważnym celem, jest przekazanie umiejętności radzenia sobie z różnymi technikami egzaminacyjnymi, z którymi zdający spotka się podczas egzaminu CPE.
  Przez cały czas trwania kursu wykładowcy czuwają nad przyrostem umiejętności językowych poprzez kontrolę prac domowych oraz tworzenie indywidualnych okresowych raportów o postępach. W połowie kursu, zanim kursanci podejmą decyzję o uczestnictwie w egzaminie, odbywa się egzamin próbny prowadzony w warunkach identycznych z egzaminami CPE. Na jego podstawie lektorzy ocenią każdego kandydata pod kątem jego szans na zdanie egzaminu.

  Organizacja zajęć

  • 120 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego
  • Dwa semestry nauki - rok akademicki trwa od października do czerwca
  • Nauka w trybie wieczorowym
  • Grupy ćwiczeniowe liczą od 8 - 12 osób
  • Możliwość wybrania terminów zajęć:
   poniedziałek, środa 17.00 - 18.30
   poniedziałek, środa 18.40 - 20.10
   wtorek, czwartek 17.00 - 18.30
   wtorek, czwartek 18.40 - 20.10

  Egzaminy próbne

  Uczelnia zapewnia Słuchaczom kursów międzynarodowych sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności podczas egzaminów próbnych, które są przeprowadzane dwa razy w ciągu roku akademickiego - w lutym i w maju. Dzięki temu słuchacze mają szansę poczuć atmosferę prawdziwego egzaminu międzynarodowego.
  Ty też sprawdzasz - W każdym semestrze słuchacze wypełniają ankietę, oceniając kadrę dydaktyczną. Twoja opinia służy do weryfikowania pracy lektorów. Nasi wykładowcy uzyskują średnią ocen 4,5 w 5-stopniowej skali.

Inne informacje związane z Angielski

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |