Home > Język > Angielski > Indywidualnie > Poznań > Kurs Przygotowujący do Egzaminy BEC (Business English Certificate) - Poznań - Wielkopolskie

Kurs Przygotowujący do Egzaminy BEC (Business English Certificate) - Indywidualnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSJO-Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiłą Lindego w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs Przygotowujący do Egzaminy BEC (Business English Certificate) - Indywidualnie - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Egzaminy przeznaczone są dla osób posiadających doświadczenie zawodowe w biznesie lub przygotowujących się do kariery w tym sektorze, np. studentów ekonomii. Największe znaczenie ma zasób słownictwa, które używane jest w różnych sytuacjach biznesowych. Egzaminy oceniają zdolność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych, takich jak organizowanie spotkań i zebrań, prowadzenie korespondencji, operowanie informacjami na temat zagadnień związanych z działalnością firmy, zdobywanie i udzielanie informacji na temat produktów i usług, obsługi klientów, lub rozmowy na tematy finansowe. Dyplomy BEC Vantage oraz BEC Higher są honorowane przez urzędy służby cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników oraz uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu jako udokumentowanie wysokich kwalifikacji językowych. Ponadto wiele firm polskich i zagranicznych bierze go pod uwagę podczas rekrutacji pracowników.
 • Szczegółowe informacje
  BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES

  Business English Certificates to najpopularniejsze egzaminy z biznesowego języka angielskiego. Są oparte na trzech poziomach:

      *
        BEC Preliminary (odpowiada poziomowi egzaminu Preliminary English Test)
      *
        BEC Vantage (poziom egzaminu First Certificate in English)
      *
        BEC Higher (odpowiada Certificate in Advanced English).

  Egzaminy Business English Certificates

  Egzaminy BEC odbywają się w Polsce, co roku w dwóch sesjach egzaminacyjnych: w maju i w listopadzie. Podczas egzaminów BEC obowiązują dwa systemy ocen: jedną wspólną ocenę otrzymuje się za czytanie, pisanie oraz rozumienie tekstu ze słuchu. Osobno oceniana jest rozmowa prowadzona z egzaminatorem.

  Części egzaminu

  • Część Reading sprawdza umiejętność rozumienia treści profesjonalnego tekstu. Prace oceniane są przede wszystkim pod kątem znajomości specjalistycznego słownictwa zawodowego
  • W części Writing zdający musi wykazać się umiejętnością używania pisanego języka biznesowego, m.in. poprzez przygotowanie notatki ekonomicznej
  • Komponent Listening wykazuje umiejętność rozumienia różnych fragmentów tekstów używanych w sytuacjach zawodowych z użyciem specjalistycznego słownictwa. Nagrania, które mogą się pojawić to: oficjalne rozmowy telefoniczne, prezentacje biznesowe
  • Podczas części Speaking zdający prezentuje umiejętności sprawnego mówienia i zadawania pytań na temat ścieżki zawodowej, pracy oraz planów zawodowych. Kandydat powinien porozumiewać się używając języka oficjalnego

  Program kursu

  Wyższa Szkoła Języków Obcych prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów BEC Vantage i BEC Higher. Podstawowym celem kursu jest usystematyzowanie umiejętności językowych oraz poszerzenie ich o te wiadomości, które będą najbardziej przydatne w codziennym życiu zawodowym oraz podczas próby egzaminacyjnej BEC.
  Kolejnym celem, jest przekazanie kursantom umiejętności radzenia sobie z różnymi technikami egzaminacyjnymi, z którymi można spotkać się podczas egzaminu BEC. Przez cały czas trwania kursu wykładowcy czuwają nad przyrostem umiejętności językowych poprzez kontrolę prac domowych oraz tworzenie indywidualnych okresowych raportów o postępach. Pod koniec każdego kursu odbywa się egzamin próbny prowadzony w warunkach identycznych z egzaminami BEC.

  Organizacja zajęć

  • 120 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego
  • Dwa semestry nauki - rok akademicki trwa od października do czerwca
  • Nauka w trybie wieczorowym
  • Grupy ćwiczeniowe liczą od 8 - 12 osób
  • Możliwość wybrania terminów zajęć:
   poniedziałek, środa 17.00 - 18.30
   poniedziałek, środa 18.40 - 20.10
   wtorek, czwartek 17.00 - 18.30
   wtorek, czwartek 18.40 - 20.10

  Egzaminy próbne

  Uczelnia zapewnia Słuchaczom kursów międzynarodowych sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności podczas egzaminów próbnych, które są przeprowadzane dwa razy w ciągu roku akademickiego - w lutym i w maju. Dzięki temu słuchacze mają szansę poczuć atmosferę prawdziwego egzaminu międzynarodowego.

Inne informacje związane z Angielski

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |