Home > Język > Angielski > Poznań > Kurs Przygotowujący do Egzaminu FCE, CAE - Poznań - Wielkopolskie

Kurs Przygotowujący do Egzaminu FCE, CAE

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSJO-Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiłą Lindego w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs Przygotowujący do Egzaminu FCE, CAE - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kursy dla osób, które:

  * Chcą uzyskać oficjalne i uznawane potwierdzenie znajomości języka
  * Myślą o studiach za granicą
  * Pragną rozwijać znajomość języka obcego w życiu zawodowym i prywatnym
  * Chcą pracować za granicą
 • Szczegółowe informacje

  Sprawdzanie umiejętności:
  • Przez cały czas trwania kursu wykładowcy czuwają nad przyrostem umiejętności językowych poprzez kontrole prac domowych oraz tworzenie raportów o postępach każdego kursanta.
  • W połowie kursu zanim kursanci podejmą decyzję o przystąpieniu do egzaminu, odbywa się egzamin próbny prowadzony w warunkach identycznych z egzaminami międzynarodowymi. Na jego podstawie lektorzy ocenią każdego kandydata pod kątem jego szans na zdanie egzaminu.

  Zanim Przystąpisz do egzaminu Udzielimy Ci wszelkiej pomocy merytorycznej i formalnej związanej ze zgłoszeniem udziału w egzaminach.

  FCE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
  CAE CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH

  FCE i CAE to najpopularniejsze na świecie dyplomy potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Egzamin FCE przeznaczony jest dla osób, które na naukę poświęciły dotychczas około 650 godzin, CAE dla osób, które poświeciły ponad 800 godzin. Ministerstwo ds. nauki umieściło FCE i CAE na liście certyfikatów językowych i zgodnie z jej wytycznymi zastępują one egzamin maturalny z języka angielskiego.

  FCE i CAE są chętnie akceptowane przez wielu pracodawców - zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Raz zdobyty dyplom ważny jest przez całe życie.

  Egzaminy FCE i CAE
  Egzaminy FCE odbywają się w trzech sesjach egzaminacyjnych: w marcu, czerwcu i w grudniu. Podczas egzaminu można uzyskać następujące oceny: A, B, C - oceny pozytywne, D, E - oceny negatywne. Aby otrzymać notę C kandydat powinien zdobyć około 65 % punktów.


  Egzamin składa się z pięciu części.
  • Część Reading sprawdza rozumienie tekstów pisanych dotyczących najróżniejszej tematyki: reklamy, korespondencji, nauki i fantastyki naukowej, materiałów informacyjnych.
  • Komponent Writing sprawdza umiejętność pisania różnych typów tekstów. Zdający wybiera pomiędzy napisaniem artykułu, listu nieoficjalnego, raportu lub narracji na zadany temat.
  • Use of English - w tej części zdający powinien wykazać się znajomością praktycznego użycia gramatyki języka angielskiego. Znajdują się tu testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, ćwiczenia na słowotwórstwo, poprawianie błędów oraz uzupełnianie całych fraz.
  • Listening to sprawdzian ze zrozumienia usłyszanego tekstu. Fragmentami przeznaczonymi do wysłuchania mogą być wiadomości telefoniczne, komentarze, wykłady, czy wiadomości.
  • Ostatni komponent, Speaking, to wspólna dyskusja egzaminatorów i zdających na tematy rodzinne, zawodowe lub społeczne.

  Kursy przygotowujące do egzaminu FCE i CAE

  Podstawowym celem kursów jest usystematyzowanie umiejętności językowych oraz poszerzenie ich o te wiadomości, które będą najbardziej przydatne w życiu codziennym oraz podczas próby egzaminacyjnej. Kolejnym, równie ważnym celem, jest przekazanie umiejętności radzenia sobie z różnymi technikami egzaminacyjnymi, z którymi zdający spotka się podczas egzaminu FCE lub CAE.
  Przez cały czas trwania kursu wykładowcy czuwają nad przyrostem umiejętności językowych poprzez kontrolę prac domowych oraz tworzenie indywidualnych okresowych raportów o postępach. W połowie kursu, zanim kursanci podejmą decyzję o uczestnictwie w egzaminie, odbywa się egzamin próbny prowadzony w warunkach identycznych z egzaminami międzynarodowymi. Na jego podstawie lektorzy ocenią każdego kandydata pod kątem jego szans na zdanie egzaminu.


  Organizacja zajęć
  • 120 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego
  • Dwa semestry nauki - rok akademicki trwa od października do czerwca
  • Nauka w trybie porannym i wieczorowym
  • Grupy ćwiczeniowe liczą od 8 - 12 osób
  • Możliwość wybrania terminów zajęć:
   kursy wieczorowe
   poniedziałek, środa 17.00 - 18.30
   poniedziałek, środa 18.40 - 20.10
   wtorek, czwartek 17.00 - 18.30
   wtorek, czwartek 18.40 - 20.10
   kursy poranne
   poniedziałek, środa 8.00 - 9.30
   wtorek, czwartek 8.00 - 9.30

  Egzaminy próbne
  Uczelnia zapewnia Słuchaczom kursów międzynarodowych sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności podczas egzaminów próbnych. Dzięki temu słuchacze mają szansę poczuć atmosferę prawdziwego egzaminu międzynarodowego.

Inne informacje związane z Angielski

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |