7.335 Studia, kursy i szkolenia Polska

 
Loading...
Dodaj swoją ofertę - Skontaktuj się z Educaedu
Prosimy o prawidłowe wypełnienie wszystkich poniższych pól
Nazwa Centrum
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Url
E-mail
Telefon
Miasto
Temat
Komentarz / Pytanie
Kod bezpieczeństwa
Proszę wpisać kod widoczny na obrazku.
Nie ma różnicy między dużymi i małymi literami.
Kod bezpieczeństwa
Wyślij
Prosimy o prawidłowe wypełnienie wszystkich poniższych pól
Nazwa Centrum
Temat
Imię i Nazwisko
E-mail
Miasto
Komentarz / Pytanie
Kod bezpieczeństwa
W żadnym wypadku nie możemy przekazać informacji na temat żadnego z kursów

Po naciśnięciu "Wyślij", autoryzujesz Educaedu Business S.L. do publikacji oferty na stronie internetowej.

Korzystanie ze strony web przez uniwersytety które publikują studia i kursy, niesie za sobą autoryzacje dla Educaedu Business S.L., do używania marki, nazwy handlowej, emblematów i także treści programów kursów i studiów do celów promowania uczelni na stronie internetowej.

Jeśli publikacja oferty uczelni będzie za sobą niosła przekazywanie kuponów do uczelni, Educaedu Business S.L. jest zobowiązany do przekazywanie tej informacji. Jednak czasami zdarzają się błędy przy wysyłaniu. Uniwersytet publikujący ofertę, jest świadom tego i wyklucza Educaedu Business S.L. z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego kierunku.


Podobnie zgodnie z ustawą, dane osobowe użytkowników zawarte w zapytaniach ofertowych, podlegają ochronie prawnej i mogą zostać wykorzystane przez instytucję oświatową jedynie w celu poinformowania użytkowników o swojej ofercie naukowej. Wykorzystanie tych informacji w innym celu niż powyższy jest zabronione. Odpowiedzialność za bezprawne wykorzystanie danych osobowych użytkowników leży w całości po stronie instytucji oświatowej, która narusza tym wcześniej podjęte zobowiązania.

W przypadku chęci zaprzestania publikacji oferty uczelni proszę się skontaktować drogą elektroniczną na adres: info@educaedu.com lub listownie na adres Costa Rica 5546, P.6 of.: 601 - C1414BTD - Buenos Aires, Argentyna, wskazując czytelnie imię, nazwisko, adres i nazwę uczelni.

Klikając na przycisk WYSLIJ akceptujesz politykę ochrony danych osobowych Educaedu.pl
Educaedu na świecie