Jak Zarządzanie Ryzykiem Stopy Procentowej Dodaje Wartości Bankowi? - Seminarium

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Warszawski Instytut Bankowości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Jak Zarządzanie Ryzykiem Stopy Procentowej Dodaje Wartości Bankowi? - Seminarium - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ?
  Po zakończeniu szkolenia będziesz potrafił:
  • Opisać system powiązań pomiędzy kreacją i zmiennością wyniku finansowego w obszarze stóp procentowych (marża odsetkowa, ekonomiczna wartość kapitału)
  • Podać przykłady podstawowych metod stosowanych do pomiaru ryzyka stóp procentowych
  • Opisać wymogi instytucji regulacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej, jak również praktyczne rozwiązania pozwalające spełnić te wymogi
  Komu polecamy szkolenie ?
  Wszystkim pracownikom banku, którzy chcą poznać podstawy lub usystematyzować swoją wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem stóp procentowych, szczególnie w aspekcie kreacji dodatkowej wartości dla akcjonariuszy, a przede wszystkim:
  • Pracownikom departamentów skarbu
  • Pracownikom departamentów ryzyka rynkowego/finansowego
  • Pracownikom obszarów ryzyka, spoza ryzyka rynkowego (ryzyko kredytowe, operacyjne), pragnącym poznać podstawowe aspekty zarządzania ryzykiem stóp procentowych
  • Pracownikom pionów finansowych, w tym przede wszystkim odpowiedzialnym za procesy budżetowani i controllingu
  • Pracownikom departamentów audytu odpowiedzialnym za przegląd systemów zarządzania ryzykiem
  Jak długo trwa ?
  1 dzień (8 godz. dydaktycznych)
  Jak przebiegają zajęcia ?
  Zajęcia są prowadzone w formie prezentacji, ilustrowanej przykładami z praktyki bankowej i pogłębionej dyskusją z uczestnikami

  Jaki jest zakres tematyczny szkolenia ?

  Wynik finansowy i wartość ekonomiczna banku a ryzyko stóp procentowych

  Ryzyko stóp procentowych: definicje, źródła, rodzaje

  Portfele handlowe i portfele bankowe instrumentów finansowych

  Ryzyko produktu a ryzyko portfela

  Ryzyko stóp procentowych - metody pomiaru:
  • Wskaźniki wrażliwości
  • Luka przeszacowania
  • Duracja
  Wprowadzenie do stress testów

  Wymogi nadzorcze KNF dotyczące ryzyka stóp procentowych

  Infrastruktura zarządzania:
  • Limity, monitoring i raportowanie,
  • Procesy decyzyjne
  Ryzyko stóp procentowych a zarządzanie aktywami i pasywami

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |