Home > Podyplomowe > Doradztwo w Edukacji > Zaoczne > Konin > Bezpieczeństwo Szkolne - Studia Podyplomowe - Konin - Wielkopolskie

Bezpieczeństwo Szkolne - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Bezpieczeństwo Szkolne - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Konin - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Cel
  Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie wykrywania oraz zapobiegania i likwidowania zagrożeń występujących w szkole oraz kształtowania właściwych i bezpiecznych postaw dzieci, młodzieży oraz pracowników na terenie i w otoczeniu szkoły. 

  Adresaci
  Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół, pracowników władz oświatowych i samorządowych, w których gestii znajduje się problematyka zagrożeń w szkole, a także osób zainteresowanych poznaniem sposobów reagowania na zjawiska niepożądane w szkole.

  Wykładowcy
  Kadrę dydaktyczną stanowią psycholodzy, pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za sprawy oświaty, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele policji i straży pożarnej.

  Plan studiów
  • Dydaktyka bezpieczeństwa w szkole
  • Prawne podstawy bezpieczeństwa w szkole
  • Ochrona osób i mienia
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Dialog, negocjacje i mediacje
  • Autorytet nauczyciela i metody jego wzmacniania
  • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie agresji, przemocy i narkomanii
  • Socjotechnika pracy grupowej
  • Psychoedukacyjne programy profilaktyczne
  • Doradztwo psychologiczno-społeczne
  • Teorie i techniki psychoterapii
  • Trening psychospołeczny
  • Podstawy ratownictwa przedmedycznego
  • Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych
  • Monitoring wizyjny w szkole
  • Zdania koordynatora ds. bezpieczeństwa
  Czas trwania
  • dwa semestry
  • 172 godziny
  • 13 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
  Warunki ukończenia
  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów. Nie przewiduje się egzaminu końcowego ani obrony pracy podyplomowej. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
  • Dialog, negocjacje i mediacje
  • Socjotechnika pracy grupowej
  • Psychoedukacyjne programy profilaktyczne
  • Teorie i techniki psychoterapii
  Absolwenci studiów otrzymają:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • dyplom wystawiany wspólnie przez PWSZ w Koninie i Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koninie

Inne informacje związane z Doradztwo w Edukacji

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |