Home > Kursy i Szkolenia > Systemy Zarządzania Środowiskiem i Audyt > Wrocław > Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego - ISO 14001:2004 - Wrocław - Dolnośląskie

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego - ISO 14001:2004

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia DEKRA Certification

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego - ISO 14001:2004 - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Zdobycie praktycznych umiejętności auditowania systemów zarządzania środowiskowego na podstawie prawidłowej interpretacji wymagań norm ISO 14001, wymagań własnych organizacji oraz mających zastosowanie przepisów prawnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  # Auditorzy wewnętrzni oraz auditorzy strony drugiej systemów zarządzania środowiskowego
  # Kandydaci na auditorów wewnętrznych lub auditorów strony drugiej
  # Osoby zarządzające auditami strony pierwszej i drugiej organizacji
  # Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania środowiskowego
 • Szczegółowe informacje
  Kurs obejmuje 16 godzin zajęć w formie wykładów, warsztatów i konwersatoriów poświęconych tematyce auditu wewnętrznego systemu zarządzania ISO 14001 - z wykorzystaniem wytycznych normy ISO 19011.

  Szkolenie ma charakter modułowy. Pierwszy dzień szkolenia obejmuje moduł środowiskowy (ISO 14001). Drugi dzień szkolenia związany jest z modułem auditu wewnętrznego systemu zarządzania ISO 14001 – z wykorzystaniem wytycznych normy ISO 19011.

  Szkolenie jest skoncentrowane na podejściu auditorskim, związanym z oceną zgodności z wymaganiami norm ISO 14001 w obszarach:
  • Wymagań ogólnych normy
  • Odpowiedzialności kierownictwa i Polityki środowiskowej
  • Identyfikacji i oceny aspektów
  • Wymagań prawnych i oceny zgodności z wymaganiami
  • Monitorowania i pomiarów środowiskowych,
  • Programów zarządzania przez cele
  • Przeglądów systemu zarządzania.
  Szkolenie prezentuje dobre praktyki auditowania wg wytycznych normy ISO 19011
  dotyczące:
  • programów auditów 14001,
  • planów auditów wewnętrznych,
  • działań auditowych i poauditowych,
  • kompetencji i oceny auditorów wewnętrznych.
  SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLENIA:
  Program szkolenia – 1 dzień
  • 09.00 – 09.15 Wzajemna prezentacja uczestników oraz celu i zakresu szkolenia.
  • 09.15 – 10.00 Odpowiedzialność kierownictwa. Polityka środowiskowa. Cele i programy przegląd SZŚ
  • 10:00 – 11:00 Warsztat 1: Ocena zgodności polityki środowiskowej (przykład) z wymaganiami normy ISO 14001:2004.
  • 11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
  • 11.15 – 11.45 Planowanie SZŚ. Identyfikacja i ocena aspektów.
  • 11.45 – 12.45 Warsztat 2: Identyfikacja możliwości poprawy kryteriów oceny aspektów środowiskowych.
  • 12.45 – 13:15 Przerwa obiadowa
  • 13:15 – 14:15 Warsztat 3: Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska.
  • 14:15 – 14:45 ISO 14001. Wdrażanie i funkcjonowanie SZŚ.
  • 14:45 - 15.00 Przerwa
  • 15.00 – 16.00 Warsztat 4: Identyfikacja niezgodności w obszarze komunikacji, nadzorowania dokumentów i zapisów, sytuacji awaryjnych oraz sterowania operacyjnego znaczącymi aspektami środowiskowymi.
  • 16:00 – 16:30 Procedury monitorowania i pomiarów, oceny zgodności z wymaganiami prawnymi,
  • 16.30 – 17.00 TEST ze znajomości wymagań normy ISO 14001.  
  Program szkolenia – 2 dzień
  • 09.00 – 09.15 Omówienie wyników testu dotyczącego wymagań normy ISO 14001.
  • 09.15 – 10.30 Konwersatorium 1: Terminologia; auditowanie procesów/procedur; podstawowe techniki auditowania procesów; weryfikacja, ocena wagi i opis zidentyfikowanych niezgodności; auditowanie skuteczności realizacji zaplanowanych celów i zadań; auditowanie procesów/ obszarów/wyrobów/systemu; rodzaje, cele i zadania auditów.
  • 10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
  • 10.45 – 11.15 Konwersatorium 2: Zasady auditowania wg wytycznych ISO 19011; zarządzanie programem auditów.
  • 11.15 – 12.15 Konwersatorium 3: ISO 19011 Sposób realizacji działań auditowych.
  • 12.15 – 12.45 Warsztat 1: Omówienie procesu auditu wewnętrznego ZSZ na przykładzie procedury P-04 „Audit wewnętrzny”.
  • 12.45 - 13.15 Przerwa obiadowa
  • 13.15 – 13.45 Konwersatorium 4: Tworzenie pytań do auditu ISO 14001.
  • 13.45 -  14.00 Warsztat 2: Przegląd procedury P-05 „Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze” – jako dokumentu na podstawie którego przeprowadzony zostanie audit ww. procesu.
  • 14.00 – 14.30 Warsztat 3: Podział na 2 grupy, wybór lidera grupy - który podczas symulacji auditu wewnętrznego. będzie pełnił rolę auditora wiodącego. Praca grupowa: opracowanie listy pytań kontrolnych (checklisty) do procesu nadzorowania niezgodności, działań korygujących i zapobiegawczych – z wykorzystaniem formularza z procedury P-04.
  • 14.30 – 14.45 Przerwa
  • 14.45 – 15.45 Warsztat 4: Symulacja 2 sytuacji auditowych (2x20 minut). Liderzy grup występują w roli auditora wiodącego – przeprowadzającego audit ww. procesu w drugiej grupie (spotkanie otwierające, zadawanie pytań z checklisty, ocena auditowanych działań, spotkanie zamykające – przedstawienie wyników auditu). Dyskusja.
  • 15.45 – 16.15 Konwersatorium 5: Kompetencje i osobowe cechy auditora ZSZ.
  • 16.15 – 16.30 Dekalog auditu.
  • 16.30 – 16.45 TEST ze znajomości wytycznych normy ISO 19011.
  • 16.45 – 17.15 Omówienie testu. Podsumowanie szkolenia.
  Wymagania do szkolenia:
  • Uczestnicy szkolenia powinni znać wymagania normy ISO 14001
  • Na szkoleniu należy posiadać egzemplarze lub treść normy ISO 14001.
  Ukończenie szkolenia:
  Warunkiem pozytywnego ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania ISO 14001 jest aktywny udział we wszystkich warsztatach i konwersatoriach oraz zaliczenie 2 testów dotyczących znajomości wymagań normy ISO 14001 i wytycznych ISO 19011 z wynikiem pozytywnym (w każdym minimum 7 prawidłowych odpowiedzi na każde z 10 pytań jednokrotnego wyboru).

Inne informacje związane z Systemy Zarządzania Środowiskiem i Audyt

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |