Animator i Menadżer Kultury - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Animator i Menadżer Kultury - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Konin - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje

  Cel
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu współczesnych procesów kulturowych, form i zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz metod zarządzania tymi instytucjami w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych. 

  Adresaci
  Studia przeznaczone są dla pracowników placówek kultury i pracowników samorządowych odpowiedzialnych za kulturę, organizatorów imprez masowych, bibliotekarzy, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych upowszechnianiem kultury w placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym. 

  Wykładowcy
  Kadrę dydaktyczną stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami kultury, organizatorzy znaczących imprez kulturalnych oraz prawnicy specjalizujący się w zakresie prawa działalności kulturalnej i ochrony dóbr kultury.

  Plan studiów
  • Zarys wiedzy o kulturze. Znaczenie i rozwój kultury
  • Prawne regulacje działalności kulturalnej
  • Rola kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym
  • Funkcjonowanie wybranych instytucji kultury
  • Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych. Studia przypadków
  • Finansowanie instytucji kultury
  • Fundusze unijne dla rozwoju kultury
  • Zarządzanie personelem w instytucjach kultury
  • Komunikacja interpersonalna. Negocjacje i mediacje
  • Marketing i public relations w instytucjach kultury
  • Ochrona dóbr kultury
  • Edukacja kulturalna
  Czas trwania
  • dwa semestry
  • 172 godziny
  • 13 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
  Warunki ukończenia
  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów. Nie przewiduje się egzaminu końcowego ani obrony pracy podyplomowej. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
  • Zarys wiedzy o kulturze. Znaczenie i rozwój kultury
  • Finansowanie instytucji kultury
  • Zarządzanie personelem w instytucjach kultury
  • Ochrona dóbr kultury
  Absolwenci studiów otrzymają:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • dyplom wystawiany wspólnie przez PWSZ w Koninie i Koniński Dom Kultury

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |