Kurs - Podstawy księgowości - Korespondencyjnie - Cwiczenia z excela z komentarzem - Wshir czt - Podstawy ecela - Kurs na księgową - I2

Studia, kursy i szkolenia
Polska Polska
2 Kursy i Szkolenia Rachunkowość Korespondencyjnie Poznań
Szukaj
Home>Kursy i Szkolenia>Rachunkowość>Poznań>Korespondencyjnie>Kurs - Podstawy księgowości - Korespondencyjnie
Kurs - Podstawy księgowości - Korespondencyjnie
Centrum: ESKK
()
Linki sponsorowane
Loading...
E-mail alert service

We are sorry but we don't have that program available in Educaedu at the moment.

Give us your contact data and we'll inform you of academic programs similar to Kurs - Podstawy księgowości at your e-mail.

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Miasto
* Wymagane pola

  Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
 • Cwiczenia z excela z komentarzem
 • Kurs na księgową
 • Podstawy ecela
 • Wshir czt
Podziel się z innymi:
Kurs - Podstawy księgowości - Korespondencyjnie Szczegóły
Cel:
Kurs przeznaczony dla osób, które zaczynają karierę zawodową na stanowisku księgowego. Dostarcza praktycznej wiedzy niezbędnej do prowadzenia księgowości w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Zawiera informacje na temat sposobów finansowania działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa, podstawowych systemów księgowych i sposobów ich praktycznego zastosowania oraz zasad sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat). Pozwala na dokonanie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie danych z analizy bilansu i wskaźników finansowych.
Szczegółowe informacje:
Kurs: Podstawy księgowości

Program kursu
 • Pakiet 1

  Lekcja 1: Systematyka zapisów; historia księgowości; dokumenty i terminologia.
  Lekcja 2: Zasady kontroli dowodów księgowych; instrukcja obiegu dokumentów; organizacja rachunkowości oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 • Pakiet 2

  Lekcja 3: Przykładowa instrukcja dokumentacji księgowej; bilans i inwentaryzacja; zmiany w stanie zadłużenia i wysokości kapitałów (funduszy) własnych.
  Lekcja 4: Księga główna; księgowanie w księdze głównej.

 • Pakiet 3

  Lekcja 5: Księga główna cd.; rejestracja przychodów ze sprzedaży.
  Lekcja 6: Zestawienie obrotów i sald; rachunek zysków.

 • Pakiet 4

  Lekcja 7: Rachunek zysków i strat cd.; memoriałowanie; zamknięcie modelu księgowego.
  Lekcja 8: Przychody i zyski; koszty i straty; straty i zyski nadzwyczajne; plan kont; rejestracja przychodów ze sprzedaży (obrotów) na kontach.

 • Pakiet 5

  Lekcja 9: Rejestracja kosztów na kontach; organizacja księgowości.
  Lekcja 10: Działy analityczne; księgowanie pozycji zbiorczych.

 • Pakiet 6

  Lekcja 11: Konta rozliczeniowe; podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
  Lekcja 12: Konta wynikowe, konta bilansowe i konta pośrednie; niektóre specyficzne operacje księgowe; kontrola środków płynnych.

 • Pakiet 7

  Lekcja 13: Umorzenie i amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych – środków pracy; różnice z tytułu aktualizacji wartości należności.
  Lekcja 14: Dowody księgowe; plan kont.

 • Pakiet 8

  Lekcja 15: Podstawowe wiadomości dotyczące komputerów.
  Lekcja 16: Księgowanie za pomocą komputera.

 • Pakiet 9

  Lekcja 17: Wydatki; przychody.
  Lekcja 18: Zarządzanie kosztami; planowanie i nadzór nad ponoszonymi kosztami.

 • Pakiet 10

  Lekcja 19: Księgowe zamknięcie roku obrotowego.
  Lekcja 20: Wskaźniki finansowe; środki trwałe w budowie (inwestycje).

 • Pakiet 11

  Lekcja 21: Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw; forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa a księgowość.
  Lekcja 22: Finansowanie.

 • Pakiet 12

  Lekcja 23: Rachunkowość i system księgowy – funkcje i podstawowe zasady; plan kont; wskaźniki.
  Lekcja 24: Dodatkowe informacje dotyczące sprawozdania finansowego; księgowość a zmiana formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa; przykłady i zadania powtórkowe.

 • Pakiet 13

  Lekcja 25: Podstawy Excela – cz. 1: Uruchomienie arkusza kalkulacyjnego Excel; korzystanie z funkcji Pomocy; podstawowe operacje; tworzenie arkusza kalkulacyjnego; zapisywanie i otwieranie istniejącego skoroszytu

 • Pakiet 14

  Lekcja 26: Podstawy Excela – cz. 2: Adresowanie bezwzględne i względne komórek w formułach; usuwanie błędów w formułach obliczeniowych; tworzenie wykresów; podział okna danych; tworzenie grafiki; praca z wieloma arkuszami; używanie dodatków w Excelu; używanie pakietów oprogramowania zintegrowanego; drukowanie arkusza kalkulacyjnego.


Zalety kursu
•    nacisk na praktyczne aspekty prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
•    duża liczba ćwiczeń, które pomagają rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie pracy
•    przydatne informacje dotyczące zakładania, prowadzenia i likwidacji działalności gospodarczej
•    efektywny system powtórek
•    4 płyty CD zawierające ćwiczenia oparte na modułach zintegrowanego programu księgowego

 Super Księga Podatkowa (wraz z 1., 4., 6. i 12. pakietem lekcyjnym)
•    opieka doświadczonego nauczyciela
•    możliwość przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu

Długość kursu
•    długość kursu: 12 miesięcy (1 pakiet lekcyjny w miesiącu)
•    średni czas nauki: 15-30 minut dziennie

Inne informacje związane z Kursy i Szkolenia i Rachunkowość: